aktUELL BANDinFo bilDER MUsik TONträger konTAKT

Adrian Baumeister, Bass, Produktion, Mix

Ben Aschenbach, Gitarre, Sampler >>>Daniela Petry, Kontrabass
Helmut Mittermaier, Saxophon, Stimme, Sampler
Robert Michler, Schlagzeug >>

*********

Adrian Baumeister und Helmut Mittermaier vor einer digitalen Klangwand